16.4.2015

Zavedeme čárové kódy

Nezávislý návrh systému řízení skladových operací umožňuje objektivně definovat optimální požadavky na speciální skladový informační systém z kategorie WMS (warehouse management system)  pro optimálně nastavené skladové procesy.

Výsledná studie v podobě dokumentu SRS (Software Requirement Specifications) je jednak návodem pro interní změnu a optimalizaci skladových procesů,zavedení čárových kódů atp., současně je i zadávacím dokumentem pro výběrové řízení na dodávku vhodného informačního systému. Díky jasně a detailně specifikovaným požadavkům jsou pak nabídky jednotlivých dodavatelů srovnatelné po funkční stránce a eliminuje se riziko výběru nevhodného IS a následných vícenákladů pro dodatečné zákaznické úpravy.

Na studii obvykle navazuje projektová spolupráce, zahrnující sestavení harmonogramu projektu, koordinaci výběrového řízení, řízení projektu implementace až do přechodu WMS do rutinního provozu.