... NAJDEME VÁM ŘEŠENÍ

LOGISTICKÉ STUDIE A PROJEKTY

od roku 2003

SKLADY, SKLADOVÁNÍ, INTERNÍ LOGISTIKA

Stavební projekt pro výstavbu, přístavbu nebo i jen návrh optimalizace výrobního nebo skladového provozu, by se měl opírat o komplexní logistickou studii. Součástí studie od LOGICON je návrh vhodné manipulační techniky, regálů a dalších skladovacích zařízení, automatizace, robotizace, návrh optimálních manipulačních postupů a jejich řízení (WMS), řešení stavební dispozice, vnější dopravy v klidu a pohybu a celkové situace areálu.
Naši zákazníci mohou počítat s komplexní podporou celého projektu, od úvodní analýzy výchozího stavu, až po uvedení nového řešení do provozu.
Go to Analýza výchozího stavu

Analýza výchozího stavu

Mapování ploch, prostoru, zařízení, kapacit. Analýza materiálových toků, struktury zásilek. Analýza průběhu a struktury zásob. Podchycení manipulačních procesů a jejich řízení. Identifikace slabých stránek, příležitostí ke zlepšení. Definice omezujících podmínek řešení.

Go to Koncepční plán logistiky

Koncepční plán logistiky

Modelace cílových kritérií manipulačního výkonu a skladové kapacity. Variantní návrh dispozičního uspořádání, manipulační technologie a skladovacího zařízení, automatizace, robotizace (3D model). Kalkulace investic, pracovníků a provozních nákladů, návratnost (ROI). Porovnání variant, výběr jedné optimální varianty pro rozpracování do úrovně Detailního návrhu. Koncepční plán je současně dostatečným podkladem pro architektonickou studii stavby, resp. pro dokumentaci k územnímu řízení.

Go to Detailní návrh technologie

Detailní návrh technologie

Podrobný popis technologie pro skladování a manipulaci. Technická specifikace manipulační techniky a skladovacího zařízení, automatizace, robotizace. Zpracování výkresových příloh (2D, 3D). Upřesnění investic, pracovníků provozních nákladů a jejich rozložení v čase. Návrh harmonogramu realizace , etapizace. Detailní návrh technologie je dostatečným podkladem za logistiku k dokumentaci pro SP a PP.

Go to Návrh WMS

Návrh WMS

Návrh cílového stavu řízení procesů, toky informací a dokladů. Návrh systémového členění provozu do zón, sekcí, pracovišť. Specifikace požadavků na skladový informační systém (WMS, HW).

Go to Dynamická simulace

Dynamická simulace

Vytvoření digitální kostry modelu. Definice zátěžových scénářů. Simulace scénářů, identifikace úzkých míst, návrh na jejich odstranění.

Go to Výběrová řízení

Výběrová řízení

Zadávací dokumentace na skladovací zařízení a manipulační techniku, automatizaci, robotizaci, WMS. Rešerše vhodných dodavatelů, oslovení. Konzultační podpora k dotazům uchazečů. Referenční návštěvy. Průběžné a závěrečné srovnání nabídek. Kontrola věcného obsahu smlouvy. Zadávací dokumentace navazuje na detailní návrh technologie resp. návrh WMS.

Podpora realizace

Konzultační podpora pro konstrukční projekt dodavatele. Konzultační podpora pro stavební projekt ve vazbě na plán skladu. Konzultační podpora pro implementační analýzu a vývoj WMS. Dozor nad integrací zařízení, stavby, systémů. Administrace projektového řízení – zápisy, plnění úkolů, harmonogram.

Go to Uvedení do provozu

Uvedení do provozu

Validační testy pro skladovací zařízení, WMS. Koncept školení obsluhy, dohled nad školením. Podpora v rámci zkušebního provozu. Nastavení monitoringu, reportingu výkonů a produktivity práce. Dozor nad splněním akceptačních podmínek.

LOGICON Partner s.r.o.
+ 420 606 707 440
obchod@logicon.cz

O nás

LOGICON Partner

LOGISTIC CONSULTING

... najdeme Vám řešení

Poradenská společnost LOGICON Partner, s.r.o od roku 2003 pomáhá svým zákazníkům nacházet a realizovat inovativní a efektivní řešení pro optimalizaci, modernizaci a automatizaci logistiky. Portfolio našich poradenských služeb pokrývá celý podnikový logistický systém obchodních a výrobních společností. LOGICON Partner je zakládajícím členem Asociace pro inovace v logistice www.apil.cz V logistice máme více než 20 let zkušeností, které jsme využili také v následujících projektech .