13.4.2015

Posoudíme logistiku

Logistický audit je optimálním nástrojem pro rychlé, efektivní a komplexní zhodnocení úrovně logistických procesů.

Metodika logistického auditu je certifikovaná Komorou logistických auditorů. Základem metodiky je kombinace subjektivního bodového hodnocení jednotlivých částí logistického systému vybranými respondenty z managementu podniku a objektivního posouzení ze strany nezávislého konzultanta – certifikovaného auditora, člena Komory logistických auditorů.

Pro účely logistického auditu je logistický systém podniku nejprve rozdělen na základní  logistické procesy a v každém z nich jsou formou pohovorů, monitoringu provozu, sběru a analýzy log.ukazatelů hodnoceny základní funkce.

Výstupem logistického auditu je Zpráva z logistického auditu, obsahující kromě zhodnocení jednotlivých procesů a funkcí především identifikaci kritických oblastí a návrh akčního plánu pro jejich zlepšení (tzv. Program změn).

MATICE PRO HODNOCENÍ KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ LOGISTICKÉHO SYSTÉMU
logicon-partner-logisticky-audit-logisticky-audit-591773-FGR

 

MATICE PRO HODNOCENÍ KVANTITATIVNÍCH PARAMETRŮ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ
Maticemer