20.4.2015

Výroba

Vážíme si každého klienta a respektujeme jeho jedinečnost. Můžeme bez jakýchkoliv pochybností říci, že každý klient, je pro nás prioritou a má zajištěnu nejvyšší možnou péči a kvalitu služeb. U nás nerozdělujeme klienty na velké a malé, tuzemské či zahraniční. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně s cílem poskytnutí služby způsobem, který bude klientovi přinášet optimální výsledek.


 

ak_frenstat

AK Frenštát, s.r.o.

www.akfrenstat.cz

Firma AK Frenštát s.r.o. byla založena počátkem roku 2000 jako dceřinná společnost firmy Apparatebau Kirchheim - Teck, GmbH, která má téměř 100 letou tradici ve výrobě a vývoji elektrokomponentů a kabelových systémů, zejména pro návěsy a přívěsná vozidla.

Projekty:

2012 Rozšíření skladu

Dispoziční a technologický návrh skladu v rámci přístavby výrobně skladovacího objektu.

akzo_nobel

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.

www.akzonobel.com/cz

AkzoNobel je největším světovým výrobcem barev a nátěrových hmot a rovněž významným výrobcem speciálních chemikálií. Portfolio AkzoNobel zahrnuje celosvětově známé značky, jako např. Dulux, Sikkens, International, Glidden, Hammerite a Eka. Společnost působí ve více než 80 zemích světa, celkově zaměstnává více než 55 000 zaměstnanců a jejím hlavním sídlem je Amsterdam v Nizozemsku. V České republice vstoupila společnost AkzoNobel na trh v roce 2006 koupí lokální společnosti Balakom a.s.

Projekty:

2005 Specifikace požadavků na WMS

Specifikace funkčních požadavků na systém pro řízení skladových operací (WMS), v návaznosti na zadavatelem navrženou technologii skladování barev v systémovém skladu.

bonatrans

BONATRANS GROUP a.s.

www.bonatrans.cz

BONATRANS GROUP a.s. se řadí mezi největší výrobce železničních kol a dvojkolí. Svůj kompletní sortiment od nákladních dvojkolí až po výrobky určené pro vysokorychlostní železnici dodává do více jak 80 zemí světa na 5 kontinentech. Společnost disponuje vlastním výzkumným a vývojovým oddělením, díky kterým dokáže vytvářet produkty specifických designů a technologií dle zákazníkova přání.

Projekty:

2014 Studie proveditelnosti prostorového řešení linky montáže dvojkolí a rozšíření kapacity obrobny kol

Cílem studie bylo prošetřit a doporučit k realizaci takovou koncepční variantu umístění a uspořádání linky montáže dvojkolí, která by umožnila realizovat celkový nárůst finální produkce dvojkolí ročně.

fei

FEI Czech Republic s.r.o.

www.fei.com

FEI Company představuje pro širokou škálu výzkumníků, vývojářů i výrobců pracujících v rozlišení v řádech nanometrů světového lídra v oblasti elektronové mikroskopie. Hlavními odběrateli přístrojů FEI jsou proslulé univerzity, velké farmaceutické společnosti nebo vývojová centra kosmického, polovodičového, těžebního, automobilového či leteckého průmyslu. Firma FEI má pobočky po celém světě, ovšem mezi hlavní sídla se nyní řadí budovy v Hillsboru ve městě Portland ve státě Oregon v USA, dále pobočka v Achtu ve městě Eindhoven v Nizozemí a v Brně v České republice. FEI Czech Republic působí v Brně již od roku 1993 a v současnosti je celosvětově největším výrobním centrem společnosti FEI Company. Významný je kromě samotné produkce také vývoj a servis elektronových mikroskopů.

Projekty:

2012 Nový centrální sklad Brno

Dispoziční a technologický návrh skladu a skladování. V roce 2012 to byl největší projekt developerské společnosti CTP v Brně. Na studii pak navázala spolupráce na zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na dodavatele skladového vybavení.

honeywell

Honeywell, spol. s r.o. - Brno o.z.

www.honeywell.com

Mezinárodní skupina Honeywell je předním světovým výrobcem v oblasti mnoha-odvětvové technologie a dodavatelem řady vyspělých technologií, představuje moderní celosvětově působící společnost se sídlem v USA.  Společnost Honeywell, spol. s r.o. - Brno o.z., produkuje výrobky a řešení pro řízení tepelné pohody domova, komfortu kanceláře a technologických procesů automatizačních prostředků.  

Projekty:

2006 Systémový sklad Brno

Návrh skladového systému a technologie zásobování výroby v rámci projektu redukce skladových ploch ve prospěch výroby.

2007 Specifikace požadavků na WMS

Analýza skladových procesů a zpracování dokumentace pro zadání výběrového řízení na dodavatele systému pro řízení skladových operací (WMS)

2007 Zásobování výroby

Analýza zásob vstupních materiálu v rámci projektu zásobování výroby přes HUB terminál

hyundai

Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o.

www.hyundai-motor.cz

Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., vlastněná svou mateřskou společností, byla založena v červenci 2006. Jedná se o první výrobní závod Hyundai v Evropě, který odborná veřejnost právem označuje za jednu z nejmodernějších automobilek v Evropě. 

Projekty:

2009 Dopravní plán

Zpracování plánu dopravní obslužnosti závodu v Nošovicích.

jinpo

Jinpo plus, a. s.

www.jinpo-plus.cz

Firma Jinpo plus, a. s. byla založena v roce 1994. Firma Jinpo plus, a.s. na trhu působí dlouhodobě jako stabilní dodavatel potrubních celků v oblastech energetiky, stavebnictví, petrochemie a plynárenství.

Projekty:

2005 Logistický audit

Logistický audit dle metodiky Komory logistických auditorů. Identifikace slabých míst v logistickém řetězci strojírenské firmy. Program změn s důrazem na oblast plánování výroby

koruni

Karlovarská Korunní, s.r.o.

www.korunni.cz

Karlovarské korunní závody, s.r.o., patří mezi nejvýznamnější výrobce minerálních vod v České republice. Společnost je třetí nejsilnější značkou minerálních vod v České republice.

Projekty:

2012 Koncepce rozvoje výrobního areálu ve Stráži nad Ohří

Vstupní analýza materiálových toků, logistických procesů, výrobních a skladových kapacit. Na základě výsledků analýzy pak byl zpracován návrh postupné přístavby skladových objektů uvnitř areálu výrobního závodu ve Stráži nad Ohří, včetně řešení dopravní obslužnosti a ložných operací. Součástí řešení je i model vývoje zásoby hotové výroby v závislosti na sezónnosti, struktuře sortimentu a výrobnívh kapacit.

kinex

KINEX BEARINGS, a.s.

www.kinex.sk

Kinex bearings a.s. se zabývá výrobou a vývojem ložisek pro různá odvětví průmyslu. Společnost má více než stoletou tradici a vyrábí okolo 8000 variant ložisek. Kinex dodává své výrobky do více jak 80 zemí světa. 

Projekty:

2013 Optimalizace skladu hotové výroby

Dispoziční a technologický návrh skladování hotových výrobků, včetně návrh systému (WMS). Řízení realizace projektu

likov

LIKOV s. r. o.

www.likov.com

Společnost LIKOV s.r.o. vznikla v roce 1994. Hlavní činností společnosti je výroba a prodej stavebních profilů a prodej stavebních lišt a příslušenství, které je potřeba k montáži stavebních lišt a profilů.

Projekty:

2005 Výrobně.skladovací areál Kuřím

Návrh dispozičního uspořádání nového výrobně skladovacího areálu, analýza sortimentu zásob a navržení skladové koncepce.

mateiciuc

MATEICIUC a. s.

www.mat-plasty.cz

Firma MATEICIUC a. s. působí od roku 1990. MATEICIUC a. s. se zabývá vývojem, výrobou, distribucí a exportem plastů.

Projekty:

2008 Optimalizace zásob

Detailníanalýza zásob a hmotných toků v SW aplikaciLOGIstock, s identifikací potenciálu pro snížení zásob.

mektec

Mektec CZ s.r.o.

www.mektec.de

Mektec CZ s. r. o. je pobočkou mezinárodní skupiny Mektec. Skupina Mektec je hlavním světovým výrobcem flexibilních plošných spojů, telefonních i dálnopisných přístrojů a ústředen.

Projekty:

2007 Rozšíření kapacity skladu

Dispoziční a technologický návrh rozšíření skladu pro potřeby procesů příjmů, skladování, kompletace a expedice

osram

OSRAM Česká republika s.r.o.

www.osram.cz

OSRAM je jedním ze dvou největších výrobců osvětlení na světě. Společnost nabízí kompletní sortiment od základních součástí až po elektronické předřadníky, kompletní systémy svítidel a regulace osvětlení a řešení osvětlení.

Projekty:

2005 Zvýšení kapacity skladu v Bruntále

Návrh technologie a dispozičního řešení skladu materiálu a hotové výroby - rozměrová analýza zásob na základě ABC kategorizace sortimentu, řešení požadavku na zvýšení skladové kapacity v omezeném prostoru objektu závodu v Bruntále. Doporučení koncepce kombinace spádových a policových regálů v patrovém uspořádání.

pastorkalt

Pastorkalt, a.s.

www.pastorkalt.sk

Firma Pastorkalt a.s. vznikla v roce 1993 a v současnosti je členem skupiny Pastorfrigor Group. Cílem firmy Pastorkalt je nabídnout zákazníkovi komplexní služby při zřizování nových resp. rekonstruovaných obchodních provozů potravinářského charakteru, a to od běžných sídlištních prodejen až po velké supermarkety, hypermarkety, specializované prodejny masa a pečiva, jakož i cukrárny, rychlé občerstvení a bageterie.

Projekty:

2006 Optimalizace plánování výroby

Analýza zásob a soritmentu, reengineering procesů plánovaní výroby

pebal

PEBAL s.r.o.

www.pebal.cz

Společnost Pebal s.r.o. byla založena v Plzni roku 1995. Z původně obchodní organizace se během let stal jeden z hlavních výrobců a dodavatelů obalového materiálu v České republice. Mezi hlavní produkty Pebalu patří polyetylenové fólie, výrobky z nich a osmibarevný flexotisk.

Projekty:

2012 Logistický audit a logistické poradenství

Na základně prvotního logistického auditu byly řešeny projekty na eliminaci zjištěných slabých stránek a to zavedením kapacitního plánování výroby včetně zavedení KPI ukazatelů výroby pro její vyhodnocování, optimalizace skladových procesů, zvýšení kapacity skladu, optimalizace procesů nákupu a skladu.

philip morris

Philip Morris ČR, a.s.

www.pmi.com

Philip Morris ČR a.s. je součástí společnosti Philip Morris International, Inc. a je největším výrobcem a prodejcem tabákových výrobků v České republice. Philip Morris ČR a.s. nabízí dospělým zákazníkům oblíbené mezinárodní a domácí značky cigaret jako jsou Marlboro, L&M, Red & White, Philip Morris, Chesterfield, RGD, Petra a Sparta. 

Projekty:

2003 Supply chain solutions

Komplexní analýza logistických procesů, výkonů, nákladů a úrovně služeb. Identifikace slabých stránek a příležitostí ke zlepšení. Zpracování projektu změny s důrazem na řízení nákupních, výrobních a distribučních dávek. Rozšíření logistického kontrolingu o sledování logistických nákladů. Konzultační podpora implementace navržených změn.

2003 World Class Procurement

Vstupní analýza nákupních procesů - Klasifikace nákupu, nákupních tříd. Návrh systému kontrolingu nákupu.

2005 Optimalizace distribuční sítě v ČR

Geokódování zákazníků do silniční sítě v digitální mapě ČR, přiřazení prodejních objemů. Simulace většího počtu variant počtu/rozmístění distribučních dep v SW nástroji STANDORT. Ocenění jednotlivých variant logistickými náklady, doporučení optimální varianty

lobkowicz

Pivovary Lobkowicz, a.s.

www.pivovary-lobkowicz.cz

Společnost Pivovary Lobkowicz a.s. je ryze česká pivovarnická společnost, která vlastní sedm menších a středně velkých regionálních českých a moravských pivovarů. Společnost se soustředí na vaření klasických českých piv tradiční technologií.

Projekty:

2013 Distribuční centrum Praha

Návrh vnitřního uspořádání regálové zóny, rozmístění sortimentu s ohledem na četnost výdeje, logika vychystávání.

plaston

PLASTON ČR, s.r.o.

www.plaston.com

Firma Plaston vyvíjí a produkuje technicky vyspělé čističe a zvlhčovače vzduch u (a jejich kombinace) ve špičkovém designu, které čistí vzduch v místnostech nejen od prachu, ale i kouře a napomáhají zvlhčovat vzduch i v topné sezóně. Dalšími významnými produkty jsou plastové výrobky (převážně kufry pro elektrické nástroje a přístroje) a přepravní a skladovací systém úložných prostorů pro řemeslníky.

Projekty:

2008 Přístavba skladu materiálů ve Šluknově

Dispoziční a technologický návrh skladu ve výrobním areálu Šluknov.

plzensky prazdroj

Plzeňský Prazdroj, a.s.

www.prazdroj.cz

Plzeňský Prazdroj je významným výrobcem a exportérem českého piva, které vaří ve čtyřech pivovarech, v Plzeňském Prazdroji a Gambrinusu v Plzni, v Radegastu v Nošovicích a pivovaru Velké Popovice ve středních Čechách. Plzeňský Prazdroj vyváží pivo do více než padesáti zemí po celém světě.

Projekty:

2003 Dopravní řád skladu Praha Chýně

Řešení dopravní obslužnosti skladu, detailní Dopravní řád skladu.

2004 Export warehouse capacity & layout solutions

Analýza skladových a manipulačních procesů, navržení řešení nedostatečné skladové kapacity pro exportní položky sortimentu. Variantní umístění sklad v areálu pivovaru v Plzni v návaznosti na předpokládaný vývoj výstavby stáčecích line.

2006 Kapacity distribučních center

Posouzení kapacity obch. distribučních center, audit celkové skladové kapacity distribuční sítě v České republice.

jelinek

RUDOLF JELÍNEK a.s

www.rjelinek.cz

Akciová společnost RUDOLF JELÍNEK se zabývá výrobou alkoholických nápojů, zejména destilátů. Tradice výroby ovocných destilátů ve Vizovicích sahá až do roku 1585. Samotná společnost vznikla na konci předminulého století, v roce 1894. Výrobky společnosti jsou známy ve všech koutech České republiky ale také ve světě.

Projekty:

2008 Sklad hotové výroby ve Vizovicích

Dispoziční a technologický návrh nového centrálního skladu hotové výroby v areálu závodu. Vlastnímu návrhu předcházela detailní analýza a optimalizace velikosti výrobních dávek. Řešení je postaveno na technologie blokového regálového skladování s vozíkem typu "radio-shuttle".

sk_label

S & K LABEL spol. s r. o.

www.sklabel.cz

Firma S&K LABEL spol. s r. o. vznikla v roce 1991 jako specializovaná polygrafická společnost vyrábějící samolepicí etikety vysoké kvality. Díky prvotřídní kvalitě svých produktů se S&K LABEL spol. s r.o. stala v roce 1993 jako první česká firma členem FINATu - Mezinárodní federace výrobců samolepicích etiket.

Projekty:

2006 Výrobně-skladový areál Kuřim

Dispoziční a technologický návrh skladování - Analýza sortimentu, zásob, toků a procesů. Návrh dispozičního uspořádání skladu materálu a hotových výrobků v nově projektovaném závodu v Kuřimi. Základní koncepce WMS , včetně podpory čárových kódů pro sledování pohybu materiálu mezi skladem a výrobou

tatra

TATRA TRUCKS a.s.

www.tatra.cz

Kopřivnická automobilka, známá pod značkou TATRA, se řadí mezi nejstarší automobilky světa a svou nepřetržitou činností značným způsobem ovlivnila automobilový průmysl nejen v České republice, ale i zahraničí.

Projekty:

2007 Sklad náhradních dílů

Dispoziční a technologický návrh skladu náhradních dílů v areálu závodu Tatra Kopřivnice.

toshulin

TOSHULIN, a.s.

www.toshulin.cz

Tradice firmy známé v minulosti jako TOS Hulín je datována k roku 1949, kdy byla zahájena výstavba strojírenského závodu ve městě Hulíně.  Společnost TOSHULIN, a.s. patří mezi přední světové výrobce
svislých soustruhů. Svislé soustruhy z TOSHULIN, a.s. jsou nasazeny v těžkých pracovních podmínkách často desítky let. Převážná část produkce je určena na stabilní trhy průmyslově vyspělých států.

Projekty:

2013 Přístavba skladu materiálu

Návrh vnitřního uspořádání, skladového vybavení a manipulační technologie v rámci skladování materiálu a zásobování zakázkové výroby obráběcích strojů

united energy

United Energy, a.s.

www.unitedenergy.cz

Společnost United Energy, a. s. patří k předním českým nezávislým producentům elektřiny a tepla. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a obchod s elektřinou a výroba a rozvod tepelné energie. Je součástí Energetického a průmyslového holdingu.

Projekty:

2009 Koncepce zásobování

Návrh koncepce přísunu surovin pro teplárenský provoz. Návržení způsobu vykládky uhlí a vápence a nakládky a odsunu popílku. Prověření průtočnosti technologie vykládky, navržení systému obsluhy vnitropodnikové vlečky

2009 Dopravní obslužnost areálu

Simulace procesu zásobování provozními hmotami, definice úzkých míst, návrh dopravní obslužnosti areálu elektrárny Komořany.

vitis_penzinok

Vitis Pezinok, s.r.o.

www.vitis.sk

Za značkou Vitis Pezinok stojí kvalitní slovenská vína. Během svého dlouholetého působení se Vitis Pezinok stal respektovanou značkou a má své nezastupitelné místo na slovenském trhu s vínem.

Projekty:

2006 Logistická koncepce

Úvodní logistický audit dle metodiky Komory logistických auditorů. Analýza dopravy. Optimalizace distribuční sítě (snižení počtu distribučních skladu na Slovensku) řešená s podporou SW aplikace Standort.

2007 Centrální sklad Pezinok

Dispoziční a technologický návrh centrálního skladu, navazující na novou logistickou koncepci distribuce nápojů v rámci Slovenska.

Zetor

ZETOR TRACTORS a. s.

www.zetor.cz

ZETOR TRACTORS a. s. se stal tradiční český výrobcem zemědělské techniky. Předmětem činnosti skupiny Zetor je výroba traktorů, komponentů a motorů, výroba  zápustkových výkovků pro traktory, zemědělskou techniku a automobilový průmysl, výroba skříňových dílů, rotačních dílů a ozubení pro traktory Zetor. ZETOR TRACTORS a. s. je členem skupiny Zetor Group .

Projekty:

2013 Posouzení stavu zásob

Vyhodnocení a posouzení příčin kolizního stavu v zásobování ND v létě 2012, návrh opatření k odstranění nedostatků a návrh změn v oblasti řízení skladového provozu.

 

zrup

ZRUP Příbram a.s.

www.zrup.cz

ZRUP Příbram a.s. se sídlem v Příbrami patří mezi tradiční podniky zaměřené na činnost ve stavebnictví. ZRUP Příbram a.s.  je výrobce obytných buněk s dlouholetými zkušenostmi s dodávkou montovaných modulárních staveb.