4.8.2015

Logistika

Vážíme si každého klienta a respektujeme jeho jedinečnost. Můžeme bez jakýchkoliv pochybností říci, že každý klient, je pro nás prioritou a má zajištěnu nejvyšší možnou péči a kvalitu služeb. U nás nerozdělujeme klienty na velké a malé, tuzemské či zahraniční. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně s cílem poskytnutí služby způsobem, který bude klientovi přinášet optimální výsledek.


 

ceska_posta

Česká pošta, s.p.

www.ceskaposta.cz

Česká pošta, s.p., slouží veřejnosti, občanům, firmám a také České republice a jejím institucím, kterým poskytuje univerzální poštovní službu a usiluje o její efektivní zajištění. Jejím posláním je spojovat – zprostředkovávat důvěryhodný přenos informací, plateb i zboží, a to za využití jak tradičních, tak moderních, elektronických prostředků.  Česká pošta poskytuje univerzální poštovní službu, podílí se na provozu a rozvoji sítě Czech POINTů (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) a je provozovatelem datových sítí Ministerstva vnitra ČR a unikátního systému datových schránek.

Projekty:

2003 Centrální číselník klientů

Poradenská a datová podpora při sjednocování a vytváření centrálního číselníku klientů v rámci projektu Optimalizace logistických procesů (OLP).

2007 Centrální sklad Fleur de Santé

Technologická koncepce pro určení investičních a provozních nákladů centrálního logistického centra.

2007 Materiálový číselník

Konsolidace materiálového číselníku s využitím vlastního SW nátroje KLASIFIKACE.

2009 Materiálový číselník

Úprava klasifikační struktury číselníku materiálu a služeb.

2011 Aktualizace SW Klasifikace

Aktualizace SW pro podporu správy a údržny centrálního číselníku materiálu a služe.

ceske_areolinie

České aerolinie, a.s.

www.csa.cz

České aerolinie, a.s. jsou vlajkovým leteckým dopravcem České republiky, zajišťuje spojení z Prahy do většiny hlavních měst v Evropě, do významných bodů v Severní Americe, a do několika destinací na Blízkém východě a severní Africe. ČSA nabízí zákazníkům spojení do 108 destinací ve 43 zemích světa.

Projekty:

2007 Hlavní sklad leteckého materiálu v Praze Ruzyni

Vstupní analýza materiálových toků a skladových procesů stávajícího skladu, návrh hrubého provozního a prostorového programu skladu, variantní zpracování detailního dispozičního a technologického řešení v rámci stávajícího objektu, doporučení a dopracování optimální varianty řešení ve spolupráci se zadavatelem.

csad_logistik_ostrava

ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s.

www.csadlogistik.cz

Společnost ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. je jednou z největších dopravních firem v České republice, jenž kontinuálně navazuje na více než padesátileté zkušenosti své zakladatelské společnosti ČSAD Ostrava a.s. v oblasti silniční nákladní dopravy. ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. je součástí evropské logistické sítě fungující na bázi partnerské spolupráce s významnými dopravními a logistickými společnostmi.

Projekty:

2007 Systém pro řízení skladu (WMS)

Specifikace funkčních požadavků na systém pro řízení skladu (WMS), vhodný pro poskytování skladovacíh služeb třetím stranám.

dhl

DHL Express (Czech Republic) s.r.o.

www.dhl.cz

DHL Express je ideálním partnerem pro všechny klienty, kteří potřebují využít služeb spolehlivé expresní a balíkové přepravy. DHL Express nabízí optimální přepravní řešení expresní přepravy zásilek do 228 zemí světa, včetně služeb pro vyzvednutí a doručení prioritních zásilek v nejkratším možném termínu, doplněné expresními přepravami kusových a balíkových zásilek v České republice.

Projekty:

2006 Analýza využití flotily VZV ve výrobním provozu

Posouzení efektivity a výkonnosti nasazení vysokozdvižných vozíků v závodě Autopal v Novém Jičíně (outsourcing). Pro řešení byla zvolena metoda tzv. mžikového pozorování po dobu jednoho týdne s nasazením desetí "měřičů".

dpp

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

www.dpp.cz

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. je hlavní provozovatel veřejné dopravy – metra, tramvají a autobusů v hlavním městě České republiky Praze a zároveň provozovatel městských drah (speciální a tramvajové), na nichž tuto dopravu provozuje. Je také provozovatelem několika příměstských autobusových linek Pražské integrované dopravy a dvou lanových drah v Praze.

Projekty:

2006 Logistický audit

Logistický audit nákupních proces.