... najdeme vám řešení

KOMPLEXNÍ LOGISTICKÉ PORADENSTVÍ
ŘÍZENÍ LOGISTICKÝCH PROJEKTŮ
DYNAMICKÁ SIMULACE
VZDĚLÁVÁNÍ V LOGISTICE

Poradenské služby

Poradenská společnost LOGICON Partner, s.r.o. byla založena v roce 2003 za účelem hledání optimálních řešení v oblasti podnikové logistiky a poradenské podpory realizace logistických projektů. Základ poradenského týmu tvoří senior konzultanti s rozsáhlou poradenskou a manažerskou praxí v logistice, kteří působí ve společnosti od jejího založení. Portfolio našich poradenských služeb pokrývá celý logistický systém obchodních a výrobních společností.

Go to Posoudíme logistiku

Posoudíme logistiku

Významnou součástí našich služeb je logistický audit podniku, který je realizován jednotnou a propracovanou metodikou Komory logistických auditorů. Díky logistickému auditu je možné v krátkém čase posoudit úroveň podnikové logistiky a definovat klíčová opatření k jejímu zvýšení.

Go to Snížíme zásoby

Snížíme zásoby

Náklady na držení zásob jsou jednou z hlavních položek celkových logistických nákladů. Zbytečně vysoké pojistné zásoby, neadekvátně velké objednací nebo výrobní dávky generují společně nadbytečné zásoby a tedy i náklady na jejich držení.

Go to Zefektivníme skladování

Zefektivníme skladování

Optimální dispoziční uspořádání skladu (layout) a technologické řešení manipulace je předpokladem pro expediční výkonnost, produktivitu a kvalitu skladového provozu.

Go to Zeštíhlíme výrobu

Zeštíhlíme výrobu

Eliminace plýtvání a neustálé zlepšování podnikových procesů s cílem maximalizovat tvorbu přidané hodnoty je jedním z hlavních cílů zeštíhlování. Mezi hlavní cíle zeštíhlování patří zvyšování kvality, růst produktivity a zkracování výrobního cyklu.

Go to Ušetříme v distribuci

Ušetříme v distribuci

Optimální distribuční koncepce představuje optimální počet, umístění a kombinaci vlastních a smluvních skladů, vhodný poměr vlastní a smluvní dopravy včetně způsobu plánování a řízení, a to vše při splnění kapacitních a zákaznických požadavků a minimálních nákladech.

Go to Zlepšíme procesy

Zlepšíme procesy

Reengineering obchodních procesů (BPR – business proces reengineering) je v našem pojetí primárně zaměřen na logistické procesy. Jedná se o zmapování a analýzu logistických a souvisejících obchodních procesů, kalkulaci logistických nákladů a výkonů, detailní analýzu materiálových toků (zásoby, sortiment, příjmy, výdeje), analýzu úrovně poskytovaných služeb (service level).

Go to Simulujeme – dynamicky

Simulujeme – dynamicky

Při složitých řešeních v oblasti skladových, distribučních, výrobních popř. i administrativních procesů je vhodné identifikovat případná úzká místa v toku materiálu, pohybu dopravních jednotek, osob nebo toku dokumentů. Vhodným nástrojem pro eliminaci úzkých míst je dynamická simulace navrženého řešení, která umožňuje na počítačovém modelu různé varianty testovat.

Go to Zavedeme čárové kódy

Zavedeme čárové kódy

Nezávislý návrh systému řízení skladových operací umožňuje objektivně definovat optimální požadavky na speciální skladový informační systém z kategorie WMS (warehouse management system) pro optimálně nastavené skladové procesy.

LOGICON Partner, s.r.o.

Váš partner pro logistické projekty.

O nás

LOGICON Partner

... najdeme Vám řešení

Poradenská společnost LOGICON Partner, s.r.o. byla založena v roce 2003 za účelem hledání optimálních řešení v oblasti podnikové logistiky a poradenské podpory realizace logistických projektů.

Základ poradenského týmu tvoří senior konzultanti s rozsáhlou poradenskou a manažerskou praxí v logistice, kteří působí ve společnosti od jejího založení.

Portfolio našich poradenských služeb pokrývá celý logistický systém výrobních a obchodních podniků. Při hledání a realizaci optimálních řešení logistických procesů preferujeme projektový přístup založený na integrované logistické strategii a komplexní analýze výchozího stavu celého logistického systému. Navržené změny uvádíme do praxe ve spolupráci se zákazníkem v roli konzultanta, supervizora nebo manažera projektu.

Náš tým

Základ poradenského týmu tvoří senior konzultanti s rozsáhlou poradenskou a manažerskou praxí v logistice, kteří působí ve společnosti od jejího založení.

Jiří Novotný

jednatel společnosti, senior konzultant , auditor logistiky
Dispoziční a technologické řešení skladů Distribuční koncepce Reengineering logistických procesů Řízení logistických projektů Skladové informační systémy (WMS)

Radek David

senior konzultant , auditor logistiky
Logistický audit Dispoziční a technologické řešení skladů Nákup a řízení zásob Vzdělávání v logistice

Jarmil Martinčík

senior konzultant , programátor
Dynamická simulace Řizení zásob Telematické SW aplikace (TMS) Skladové informační systémy (WMS) LOGISReport

Jiří Očenáš

senior konzultant, auditor logistiky
Podnikové informační systémy (ERP, WMS, TMS) Řízení logistických projektů Dispoziční a technologické řešení skladů Distribuční koncepce Reengineering obchodních procesů

Martin Koščo

konzultant, analytik
Dynamická simulace Datové analýzy Mapování procesů Informační technologie CAD