13.4.2015

Ušetříme v distribuci

Optimální distribuční koncepce představuje optimální počet, umístění a kombinaci vlastních a smluvních skladů, vhodný poměr vlastní a smluvní dopravy včetně způsobu plánování a řízení, a to vše při splnění kapacitních a zákaznických požadavků a minimálních nákladech.

Analýza výchozího stavu se zabývá výchozím procesním řešením a infrastrukturou a zkoumá nákladovost a výkonnost jednotlivých částí distribučního systému

Návrhová část studie se opírá mj. o telematické SW nástroje, pomocí kterých je možné s využitím digitálních mapových podkladů modelovat výkony a náklady v navrhovaném distribučním systému.