4.8.2015

Ostatní firmy

Vážíme si každého klienta a respektujeme jeho jedinečnost. Můžeme bez jakýchkoliv pochybností říci, že každý klient, je pro nás prioritou a má zajištěnu nejvyšší možnou péči a kvalitu služeb. U nás nerozdělujeme klienty na velké a malé, tuzemské či zahraniční. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně s cílem poskytnutí služby způsobem, který bude klientovi přinášet optimální výsledek.

            

 

 

CONTRAST CONSULTING PRAHA, spol. s r.o.

www.controlling.cz

Controller Institut při Contrast Consulting Praha patří již od roku 1995 mezi přední poskytovatele vzdělávacích služeb v oblasti controllingu a financí.

 

Everesta, s.r.o.

www.everesta.cz

Everesta, s.r.o. je poradenská a servisní společnost. Poskytuje poradenství a služby v oblasti řízení a rozvoje organizací a řízení a rozvoje lidských zdrojů.

 

impact consulting

IMPACT Consulting & Events, s.r.o.

www.impactconsulting.org

Organizování odborných konferencí a seminářů pro řídící management a odborníků.

INORGA Tréninkové centrum s.r.o.

www.inorga.eu

Vzdělávací, poradenská a tréningová společnost. Pořádají školení v oblasti marketingu, managementu, financí, celní problematiky, logistiky a skladování.

inpro

INSTITUT INPRO, a.s.

www.i2000.cz

Vzdělávací, poradenská a obchodní společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání dospělých a poradenství. Společnost INSTITUT INPRO, a.s. disponuje certifikátem shody systému managementu jakosti s požadavky ČSN EN ISO 9001:2001

narodni museum

Národní muzeum

www.nm.cz

Národní muzeum je nejvýznamnější česká muzejní instituce. Národní muzeum bylo založeno v roce 1818 a má zaměření na více vědních a sbírkových oborů, které spravuje a vystavuje v řadě budov v Praze a České republice.

2010 Posouzení nabídky na stěhování sbírek a mobiliáře NM

 

Slezská univerzita v Opavě

www.slu.cz

Slezská univerzita v Opavě je veřejná vysoká škola.Vznikla pod názvem „Slezská univerzita“ 28. září 1991 ze dvou slezských fakult brněnské Masarykovy univerzity, které byly zřízeny o rok dříve.

2010 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné - Úvodní školení do simulace za podpory SIMUL8 s důrazem na automatizaci

 

VŠB - Technická univerzita Ostrava - VŠB-TUO

www.vsb.cz

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava navazuje na činnost Báňské akademie v Příbrami, která byla v roce 1945 přesunuta z Příbrami do Ostravy. Dnešní název školy zachycuje přechod od dřívější úzce zaměřené báňské školy k plnohodnotné technické univerzitě.