4.8.2015

Ostatní

Vážíme si každého klienta a respektujeme jeho jedinečnost. Můžeme bez jakýchkoliv pochybností říci, že každý klient, je pro nás prioritou a má zajištěnu nejvyšší možnou péči a kvalitu služeb. U nás nerozdělujeme klienty na velké a malé, tuzemské či zahraniční. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně s cílem poskytnutí služby způsobem, který bude klientovi přinášet optimální výsledek.


 

impact consulting

IMPACT Consulting & Events, s.r.o.

www.impactconsulting.org

Organizování odborných konferencí a seminářů pro řídící management a odborníků.

inpro

INSTITUT INPRO, a.s.

www.i2000.cz

Vzdělávací, poradenská a obchodní společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání dospělých a poradenství. Společnost INSTITUT INPRO, a.s. disponuje certifikátem shody systému managementu jakosti s požadavky ČSN EN ISO 9001:2001

narodni museum

Národní muzeum

www.nm.cz

Národní muzeum je nejvýznamnější česká muzejní instituce. Národní muzeum bylo založeno v roce 1818 a má zaměření na více vědních a sbírkových oborů, které spravuje a vystavuje v řadě budov v Praze a České republice.

Projekty:

2010 Posouzení nabídky na stěhování sbírek a mobiliáře NM

Posouzení nabídky na stěhování sbírek a zařízení národního muzea. Výstupem logistické studie bylo nezávislé a odborné posouzení manipulační a přepravní náročnosti prací, spojených se stěhováním sbírek a zařízení Národního muzea v rámci plánované rekonstrukce objektu.