13.4.2015

Snížíme zásoby

Náklady na držení zásob jsou jednou z hlavních položek celkových logistických nákladů. Zahrnují náklady na skladování, transakční náklady spojené s příjmem zboží na sklad a v neposlední řadě náklady resp. ztráty z ušlé obchodní příležitosti, pokud poptávané zboží není na skladě.

Převážná část doposud realizovaných projektů ukazuje na zbytečně vysoké pojistné zásoby, neadekvátně velké objednací nebo výrobní dávky, které společně generují nadbytečné zásoby a tedy i náklady na jejich držení. Potenciál snížení zásob se pohybuje obvykle v rozmezí 5 až 20%.

Řada informačních systémů bohužel udržuje minimální hladiny (reorder point) na absolutních hodnotách, které byly nastaveny při implementaci a jejichž výše dávno neodpovídá reálné poptávce v současné době.

Úvodním krokem k optimalizaci zásob může být detailní položková analýza sortimentu a zásob. V rámci této analýzy  statisticky hodnotíme kvalitu  systému řízení zásob v předchozím období ve formě široké škály  ukazatelů (např. průměrná zásoba, pojistná zásoba, obratová zásoba, směrodatná odchylka prodeje/spotřeby, stabilita prodeje/spotřeby aj.)  a to po skladech, referentech, skupinách zásob a jednotlivých položkách.  Položkové analýzy jsou navíc vizualizovany grafickým výstupem průběhu klíčových ukazatelů (zásoba, příjem, spotřeba) na zvolené týdenní bázi.

Analytické výstupy jsou následně agregovány s využitím ABC/XYZ analýzy a výstupy jsou využity pro segmentaci sortimentu na skupiny, na které bude uplatňován diverzifikovaný přístup k jejich snížení. Celkové hodnocení podnikového systému řízení zásob pak odráží více než  20 let praxe našich senior konzultantů.

Pro jednotlivé položky se generujeme novou předpověď poptávky (forecast) a z ní odvozené nové dispoziční parametry (pojistná hladina, přiobjednací hladina, optimální velikost nákupní dávky apod.). Tyto parametry pak zadavatel následně importuje do svého ERP systému (SAP, Navision, K2,..)

Pro udržení optimálního stavu a struktury zásoby je vhodné kalkulaci dispozičních parametrů v pravidelných týdenních nebo měsíčních intervalech opakovat a udržovat tak řídící parametry aktuální.  Pro řadu našich zákazníků tuto aktualizaci provádíme formou služby LOGIStock. Součástí této služby je kromě aktulizace klíčových dispozičních parametrů také pravidelný analytický report, kterým se sleduje vývoj zásob a plnění očekávaných cílů v oblasti zásob. Podrobnosti ke službě rádi sdělíme na dotaz.