16.4.2015

Simulujeme – dynamicky

Při složitých řešeních v oblasti skladových, distribučních, výrobních popř. i administrativních procesů je vhodné identifikovat případná úzká místa v toku materiálu, pohybu dopravních jednotek, osob nebo toku dokumentů.

Vhodným nástrojem pro eliminaci úzkých míst je dynamická simulace navrženého řešení, která umožňuje na počítačovém modelu variantně testovat mezní hodnoty, nahodile simulovat různé kombinace nepříznivých vlivů a sledovat dopad na celkovou výkonnost navrženého systému.Výsledky simulačního modelu lze využít pro optimalizaci navrženého řešení a tím minimalizovat investiční rizika a náklady na případné změny řešení již za provozu.

SIMUL8 umožňuje vytváření široké škály dynamických modelů, vizualizaci toků modelovaných transportních jednotek (osoby, kartony, palety, vozidla aj.) mezi objekty navrženého systému (skladové zóny, výrobní zařízení, rampy aj.), tabulkové a grafické vyhodnocení jednotlivých testovacích variant.