16.4.2015

SW podpora

PLANTOUR – Optimalizace trasování

PLANTOUR umožňuje na základě každodenního zpracování objednávek navrhovat optimální trasy pro závoz dodacích míst včetně zohlednění zpětných svozů. Trasy jsou navrhovány na základě aktuálních objednávek a vozového parku dynamicky tak, aby byly optimální z hlediska nákladů a zároveň splňovaly všechny zadané restrikce (doba závozu, limit vytížení vozidla, požadavky na vybavenost vozidla aj.).

LOGISReport – Optimalizace zásob

LOGISReport  je  služba určená k optimalizaci zásob bez nutnosti implementovat externí SW aplikaci, pouze s maximálním využitím možností stávajícího podnikového ERP systému.

 SIMUL8 – Dynamická simulace

Vhodným nástrojem pro eliminaci úzkých míst je dynamická simulace navrženého řešení, která umožňuje na počítačovém modelu variantně testovat mezní hodnoty, nahodile simulovat různé kombinace nepříznivých vlivů a sledovat dopad na celkovou výkonnost navrženého systému.