16.4.2015

LOGIStock – Optimalizace zásob

LOGIStock

LOGIStock  je  služba určená k optimalizaci zásob bez nutnosti implementovat externí SW aplikaci, pouze s maximálním využitím možností stávajícího podnikového ERP systému.

Služba je založena na pravidelném exportu historických dat z ERP systému zákazníka, zpracování předpovědi prodeje/spotřeby a klíčových řídídích parametrů v analytickém SW LOGIstock a následném importu nových hodnot do ERP systému zákazníka.

V závislosti na konkrétním ERP systému jsou řídícími hodnotami  obvykle pojistná zásoba (Safety stock)nebo bod přiobjednání (Reorder point) a dále pak optimální velikost nákupní (výrobní)  dávky (EOQ)  nebo roční frekvence nákupů.

Aktualizace řídících parametrů probíhá v týdenních, měsíčních nebo kvartálních intervalech.

Součástí služby je pravidelný analytický report, který shrnuje klíčové příčíny aktuálních nedostatků ve výši nebo struktuře zásob a dále definuje klíčová opatření pro následující období pro dosažení očekávané hladiny/struktur zásob. Report připravuje vždy zkušený senior konzultant, přidělený konkrétnímu zákazníkovi.

 

Podrobnější informace a cenové podmínky ke službě LOGIStock rádi sdělíme na vyžádání.