16.4.2015

PLANTOUR – Optimalizace trasování

PLANTOUR – strategická a operativní optimalizace tras, vozidel a nákladů

PLANTOUR umožňuje na základě každodenního zpracování objednávek navrhovat optimální trasy pro závoz dodacích míst včetně zohlednění zpětných svozů. Trasy jsou navrhovány na základě aktuálních objednávek a vozového parku dynamicky tak, aby byly optimální z hlediska nákladů a zároveň splňovaly všechny zadané restrikce (doba závozu, limit vytížení vozidla, požadavky na vybavenost vozidla aj.).

PLANTOUR přináši možnost plné každodenní kontroly nad náklady na distribuci až na úroveň dodacího místa s možností jejich dalšího snižování pomocí optimalizace tras. Přímých úspor je možno dosáhnout redukcí tras, nákladů, počtu vozidel, ujetých kilometrů. Úspora přímých dopravních nákladů 10 – 30% je ověřena desítkami implementací systému v ČR i zahraničí.

Navržené trasy jsou prezentovány několika způsoby. Jedná se o tiskové sestavy, dispečerský přehled, itineráře pro řidiče. Veškeré informace o trasách se zobrazují v přehledném datovém seznamu, mapovém okně a na časové ose. Využitím analytických možností produktu je možno definovat potřeby vozového parku, optimální rozložení dep, přiřazení dodacích míst depům, apod.

Přínosy nasazení:

  • Zvýšení efektivity vytěžování
  • Redukce nákladů na rozvoz
  • Optimální využití vozového parku
  • Zrychlení plánovacích procesů
  • Zvýšení kvality služeb
  • Optimalizace a zefektivnění činnosti plánovacích dispečerů
  • Přehledná vizualizace procesů až na úroveň místa dodání

web_plantour_dispecer