25.8.2015

Radek David

Vzdělání
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava,
fakulta strojní,
Strojní zařízení dolů a hutí, doprava a manipulace s materiálem
Veriniging Logistiek Management,
den Haag - celoroční studium "Logistika-řízení zásob"

Praxe
VÍTKOVICE, Konstrukce a projekce koksoven - konstruktér
IMADOS, středisko Ostrava - samostatný projektant atypických manipulačních zařízení
KONPRO - ředitel společnosti
IMADOS LOGISTIC,středisko Ostrava - konzultant, vedoucí střediska
IT LOGIS - konzultant
ČESKÁ POŠTA - projekt manager

Poradenská specializace
Logistický audit
Dispoziční a technologické řešení skladů
Nákup a řízení zásob
Vzdělávání v logistice