13.4.2015

Poradenské služby – OLD

Portfolio našich poradenských služeb pokrývá celý logistický systém výrobních a obchodních podniků. Při hledání a realizaci optimálních řešení logistických procesů preferujeme projektový přístup založený na integrované logistické strategii a komplexní analýze výchozího stavu celého logistického systému. Navržené změny uvádíme do praxe ve spolupráci se zákazníkem v roli konzultanta, supervizora nebo manažera projektu.

 

POSOUDÍME LOGISTIKU

Významnou součástí našich služeb je logistický audit podniku, který je realizován jednotnou a propracovanou metodikou Komory logistických auditorů. Díky logistickému auditu je možné v krátkém čase posoudit úroveň podnikové logistiky a definovat klíčová opatření k jejímu zvýšení. … číst více.

SNÍŽÍME ZÁSOBY

Náklady na držení zásob jsou jednou z hlavních položek celkových logistických nákladů. Zbytečně vysoké pojistné zásoby, neadekvátně velké objednací nebo výrobní dávky generují společně nadbytečné zásoby a tedy i náklady na jejich držení. … číst více.

ZEFEKTIVNÍME SKLADOVÁNÍ

Optimální dispoziční uspořádání skladu (layout) a technologické řešení manipulace je předpokladem pro efektivní výkonnost, produktivitu a kvalitu skladového provozu. … číst více.

ZEŠTÍHLÍME VÝROBU

Eliminace plýtvání a neustálé zlepšování podnikových procesů s cílem maximalizovat tvorbu přidané hodnoty je jedním z hlavních cílů zeštíhlování. Mezi hlavní cíle zeštíhlování patří zvyšování kvality, růst produktivity a zkracování výrobního cyklu. … číst více.

UŠETŘÍME V DISTRIBUCI

Optimální distribuční koncepce představuje optimální počet, umístění a kombinaci vlastních a smluvních skladů, vhodný poměr vlastní a smluvní dopravy včetně způsobu plánování a řízení, a to vše při splnění kapacitních a zákaznických požadavků a minimálních nákladech. … číst více.

ZLEPŠÍME PROCESY

Reengineering obchodních procesů (BPR – business proces reengineering) je v našem pojetí primárně zaměřen na logistické procesy. Jedná se o zmapování a analýzu logistických a souvisejících obchodních procesů, kalkulaci logistických nákladů a výkonů, detailní analýzu materiálových toků (zásoby, sortiment, příjmy, výdeje), analýzu úrovně poskytovaných služeb (service level). … číst více.

SIMULUJEME – DYNAMICKY

Při složitých řešeních v oblasti skladových, distribučních, výrobních popř. i administrativních procesů je vhodné identifikovat případná úzká místa v toku materiálu, pohybu dopravních jednotek, osob nebo toku dokumentů. Vhodným nástrojem pro eliminaci úzkých míst je dynamická simulace navrženého řešení, která umožňuje na počítačovém modelu různé varianty testovat. … číst více.

ZAVEDEME ČÁROVÉ KÓDY

Nezávislý návrh systému řízení skladových operací umožňuje objektivně definovat optimální požadavky na speciální skladový informační systém z kategorie WMS (warehouse management system) pro optimálně nastavené skladové procesy. … číst více.