16.4.2015

Zlepšíme procesy

Reengineering obchodních procesů (BPR – business proces reengineering) je v našem pojetí primárně zaměřen na logistické procesy.

Z projektového hlediska se jedná o komplexní službu, která v rámci analytické fáze zahrnuje obvykle zmapování a analýzu logistických a souvisejících obchodních procesů, kalkulaci logistických nákladů a výkonů, detailní analýzu materiálových toků (zásoby, sortiment, příjmy, výdeje), analýzu úrovně poskytovaných služeb (service level).

Na výsledky analytické fáze navazuje definice logistické koncepce, tj. definice cílového stavu realizace a zajištění logistických procesů a dále pak definice projektu změny, tzn. akční plán přechodu ze současného do cílového stavu. Tato část je doplněna stanovením cílových kontrollingových logistických ukazatelů (KPI´s).

Vlastní realizace změn obvykle vyžaduje vedení nebo supervizi ze strany konzultanta – autora řešení. Úspěšnost projektu je monitorována zavedením  „logistického kontrolingu“ (systém pravidelného monitoringu a hodnocení logistických ukazatelů a změn řídících parametrů)