13.4.2015

Zefektivníme skladování

Optimální dispoziční uspořádání skladu (layout) a technologické řešení manipulace  je předpokladem pro efektivní výkonnost, produktivitu a kvalitu skladového provozu.

Ať už je hlavním cílem zlepšit stávající skladový provoz, navrhnout layout  a manipulační technologii v jiném skladovém objektu popř. navrhnout nový sklad tzv. na zelené louce, postup a metodika řešení je v úvodní části studie podobná a vychází jednak z odborných teoretických základů, jednak i z našich praktických zkušeností získaných na více než padesáti projektech v České republice.

V úvodní fázi řešení detailně analyzujeme stávající provoz a v součinosti se zadavatelem definujeme potřeby a požadavky na kapacitu, výkonnost, produktivitu  a kvalitu nového řešení (cílový model). V této fázi uplatňujeme dle složitosti řešení vhodné nástroje a analytické postupy, především pak detailní analýzu zásob, SWOT analýzu, rozměrovou analýzu, procesní modelování, diagramy materiálových toků atp.

Ve druhé fázi pro cílový model nového řešení skladového provozu navrhujeme v několika variantách hrubý prostorový a provozní program skladu, tzv. logistický koncept skladování. Ten je obvykle nejlepším možným kompromisem mezi ideálními stavem a omezujícími faktory (prostor, investiční prostředky, zákaznický servis). V řadě projektů zpracujeme obvykle :

  • konvenční variantu skladového provozu,
  • poloautomatickou variantu
  • automatickou variantu.

Zákazníkem schválenou variantu koncepce skladu následně rozpracujeme do podoby detailního dispozičního a technologické řešení skladu. Návrh optimálně integruje zvolené nebo výchozí stavební řešení, efektivní manipulační postupy, vhodnou manipulační a skladovou techniku a odpovídající podporu informačního systému.

Rozsah výstupů studie pak slouží jako podklad pro:

  • stavebního projektanta (EIA, DUR, DSP, PP)
  • výběrové řízení na dodavatele skladové techniky, vybavení (regály, dopravníky,..)
  • výběrové řízení na dodavatele manipulační techniky

Na schválenou studii pak obvykle v praxi navazujeme další spoluprací se zadavatelem ve formě autorského dozoru nad dodávkou navrženého logistického řešení, popř. se autor studie ujímá vedení realizace projektu v pozici externího projektového interim manažera.